Featured image

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja VšĮ Kalnų klubas (toliau – KKK) ir KKK kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 Mūsų tinklapyje ar kitais būdais ir formomis KKK nurodydami (registruodamiesi į keliones, renginius ar nuomodami įrangą) savo asmens duomenis, sutinkate, kad KKK juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4 Mes įsipareigojame teikti paslaugas fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite naudotis mūsų paslaugomis tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 KKK vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  KKK  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Jūsų nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1 apdoroti Jūsų užsakymus (įrangos nuomos rezervacijas) ir/arba registracijas į keliones, renginius, kelionių draudimo užsakymui;
2.2.2 siųsti naujienlaiškius apie mūsų veiklą, kelionių ir renginių pasiūlymus, pranešimus apie veiklą (norite atsisakyti naujienlaiškio?);
2.2.3 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.4 spręsti problemas, susijusias su prekių ar paslaugų pateikimu, įvykdymu;
2.2.5 vykdyti kitus žodinius ar rašytinius sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1 KKK neperduoda Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims išskyrus atvejus kai tai būtina norint įvykdyti KKK įsipareigojimus Jums, pvz. užsakant kelionės draudimą ar skrydžių bilietus Jūsų vardu.

4. Registracijos pateikimo taisyklės
4.1 Jūs registracijos į keliones ar renginius formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis mūsų tinklapiu ir/ar paslaugomis.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai el. pašto adresu: info @ kalnuklubas.lt

6. Slapukai (angl. cookies)
6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome laikiną informaciją (slapukus, angl. „cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką, vykdydami Jūsų užsakymus. Jūs bet kada galite savo interneto naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis mūsų tinklapiu sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
7.1 KKK turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešant šiame tinklapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums: info @ kalnuklubas.lt